Najczęstsze przyczyny pożarów

Niezależnie od zachowania wszelakiego rodzaju środków ostrożności pożary powstają. Zdarzają się one najczęściej tam, gdzie występują różnego rodzaju zaniedbania lub działania umyśne np.

– nieostrożność przy posługiwaniu się ogniem otwartym np. porzucanie nie wygaszonych papierosów  i zapałek w otoczeniu materiałów palnych; palenie tytoniu w miejscach podatnych na zapalenie i wybuch; stosowanie ognia w otoczeniu par cieczy i gazów palnych; palenie ogniska bez zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego; wypalanie traw i pozostałości po uprawach rolnych; nieostrożne obchodzenie się ze świecami itp.,

– nieostrożność przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi np. stosowanie płynów łatwo zapalnych do zmywania różnego rodzaju nieczystości; pranie odzieży w benzynie lub innym rozpuszczalniku; rozpalanie pieców przy użyciu cieczy łatwo zapalnej; niewłaściwe posługiwanie się substancjami pirotechnicznymi (sztuczne ognie),

nieostrożność przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych (np. spawanie) bez odpowiedniego zabezpieczenia, czy też prowadzenie prac remontowo – budowlanych z  użyciem ognia w pobliżu materiałów palnych,

wady urządzeń i instalacji elektrycznych, grzewczych itp. oraz ich nieprawidłowa eksploatacja np.  nieprawidłowo dobrana lub wykonana instalacja elektryczna; przeciążenie instalacji elektrycznej; eksploatacja prowizorycznych urządzeń elektrycznych; eksploatacja punktów świet1nych (żarówek)
w bliskiej odległości od materiału palnego; samowolna, niefachowa naprawa instalacji i urządzeń; naprawa bezpieczników drutem; stosowanie palnych osłon na punkty świet1ne; pozostawienie bez  dozoru przenośnych urządzeń grzejnych takich jak grzałki, czajniki, grzejniki, że1azka itp.,

wady procesów oraz nie przestrzeganie reżimów technologicznych tj. niewłaściwy dobór urządzeń  i instalacji; niewłaściwe dozowanie cieczy łatwo zapalnej w urządzeniu; nadmierne podgrzewanie  pojemników z płynami łatwo zapalnymi; pozostawienie bez dozoru pracujących urządzeń  technologicznych; przekraczanie reżimu technologicznego takiego jak temperatura, ciśnienie,  dozowanie itp.; nieszcze1ności aparatury i urządzeń powodujących wyciek cieczy; samodzielne  usuwanie automatyki sterowania i kontroli urządzenia,

nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych poprzez niewłaściwe składowanie  materiałów i surowców mogących wchodzić z sobą w reakcje chemiczne, bądź też reagujących na ciepło, światło, wilgoć itp.; przechowywanie materiałów palnych (cieczy) w nieszczelnych, bądź  podatnych na stłuczenia naczyniach,

samozapalenie się materiałów typu węgiel, siano, pasza, nawozy sztuczne,

wyładowania elektryczne (atmosferyczne – pioruny i elektryczności statycznej),

podpalenia wynikające najczęściej z zazdrości lub konkurencji; chęci ukrycia nadużyć finansowych; zatarcia śladów przestępstwa; otrzymania zysku z tytułu odszkodowania; czy też choroby psychicznej.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*