Jaka gaśnica jest najlepsza do gaszenia urządzeń elektrycznych?

Za każdym razem rozważając odpowiedź na to pytanie należy wziąć pod uwagę ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Odpowiedź zwykle kryje się w etykiecie gaśnicy napis na 3 polu etykiety informujący „ Do gaszenia urządzeń pod napięciem elektrycznym do 1000V” lub „Nie gasić urządzeń elektrycznych”.

 

W zakresie gaszenia urządzeń pod napięciem gaśnice testowane są w 3 grupach

  1. Gaśnice którymi nie wolno gasić urządzeń pod napięciem (są to gaśnice płynowe, pianowe o tradycyjnej konstrukcji) z wyjątkiem gaśnic na których jest napis na 3 polu etykiety informujący „ Do gaszenia urządzeń pod napięciem elektrycznym do 1000V”
  2. Grupa gaśnic, w których jest napis na 3 polu etykiety informujący „ Do gaszenia urządzeń pod napięciem elektrycznym do 1000V”. Są to wszystkie gaśnice proszkowe i śniegowe.

Od niedawna również gaśnice mgłowe z wodnym środkiem gaśniczym.

  1. Gaśnice do gaszenia urządzeń pod wysokim napięciem elektrycznym do 18 lub 24 kV.

Z odległości min 1,5 lub 2 metry. Tak zwane gaśnice energetyczne. Pomimo iż, na 3 polu etykiety jest informują „ Do gaszenia urządzeń pod napięciem elektrycznym do 1000V” to z boku gaśnicy powinna być dodatkowa etykieta informująca o gaszeniu wysokich napięć. Gaśnice te uzyskują opinię Laboratorium Energetyki Wysokich Napięć. Kopia opinii u sprzedawcy – dystrybutora. W tej grupie występują zarówno gaśnice proszkowe jak i płynowe.

 

 

Tutaj warto dodać, że od niedawna mamy również gaśnice halonowe, mgłowe i pianowe do gaszenia urządzeń pod napięciem elektrycznym

Aby wybrać odpowiednią gaśnicę należy określić

  1. Jakie maksymalne napięcie elektryczne występuje na obszarze zagrożenia pożarem, w którym mają zastosowanie planowane gaśnice. Do 1000 Volt czy powyżej.
  2. Czy gaszone będą urządzenia elektryczne zawierające precyzyjne układy scalone i inne elementy elektroniczne.
  3. Czy ewentualne gaszenie odbywać się będzie wewnątrz pomieszczeń, czy na zewnątrz.
  4. Czy spowodowanie zanieczyszczenia proszkiem gaśniczym – chemicznie sola fosforową jest dopuszczalne i nie spowoduje uszkodzeń elektroniki.

Pkt 1.

Należy dobrać gaśnicę o dopuszczalny zakresie napięcia elektrycznego.

 

Pkt. 2-4

Wybór związany jest z określeniem jak cenny jest dla nas przedmiot gaszony

 

Klasa 1. – Serwery, komputery maszyny sterowane numerycznie, – zawierające elektronikę

Wybrana gaśnica nie może być:
– proszkowa (proszek – sól potasowa +  wilgoć z powietrza– uszkadza elektronikę)

– śniegowa powoduje gwałtowny spadek temperatury elementu gaszonego poniżej +5oC powodując uszkodzenie układów elektronicznych.

Zatem najlepsza są gaśnice na bazie halonu i środków podobnych – gasi poprzez nagły wzrost objętości gazu wypychając tlen z otoczenia i odbierając temperaturę – czyli 2 z 3 czynników niezbędnych do palenia ognia. Są to gaśnice GH-1 i GH2. Następne to urządzenia gaśnicze na bazie dwutlenku węgla. Równie bezpieczne ale mniej skuteczne niż halon. Typ UGS-2x

Od niedawna można również zastosować gaśnice mgłowe GM-3 lub GM-6 – bezpieczne przy gaszeniu urządzeń elektronicznych pod napięciem i bardzo skuteczne. Nie uszkadzają przy tym układów elektronicznych. Nie mylić z uszkodzeniem spowodowanym temperaturą od ognia.

 

Klasa 2. – Skrzynki bezpiecznikowe, rozdzielnie, transformatory bez elektroniki.

W tej grupie można zastosować gaśnice śniegowe GS-2x i GS-5x do 1000V lub do 24kV.

Gaśnice gaszą poprzez obniżenie temperatury paleniska i wyparcie tlenu.

W razie konieczności można użyć gaśnicy proszkowej lub gaśnic pianowej z dopuszczeniem do gaszenia pod napięciem (opis pola 3 – dla nowych gaśnic od 2014 roku). W tym przypadku należy liczyć się z oddziaływanie korozyjnym środka gaśniczego – chemicznie soli fosforowej.

Zaleca się po użyciu takich środków, umyć sprzęt wodą pod ciśnieniem i osuszyć – oczywiście po odłączeniu źródła zasilania (napięcia elektrycznego).

 

Uwaga:

Należy pamiętać o:

  • właściwym przeszkoleniu pracowników z doboru i użycia gaśnicy
  • właściwym umieszczeniu instrukcji gaszenia
  • właściwym oznakowaniu gaśnicy z informacją co można gasić a co nie.

Niewłaściwe informacje lub ich brak może spowodować wypadek porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzeniem ciała, zasłabnięciem spowodowanym użyciem niewłaściej gaśnicy w niewłaściwy sposób w niewłaściwym miejscu.

 

Dla pewności proszę skorzystać z bezpłatnej porady doradców Fireshop.pl

tel. 888 444 998.

1 Komentarz do Jaka gaśnica jest najlepsza do gaszenia urządzeń elektrycznych?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*