Instrukcja montażu i użytkowania znaków bezpieczeństwa

Instrukcja montażu i użytkowania znaków bezpieczeństwa


Znaki ewakuacji
mają za zadanie ukierunkować w każdym obiekcie ruch ludzi zgodnie z przyjętą koncepcją ewakuacji. Szczególnie ważne jest to w tych miejscach, z których prowadzi więcej niż jedna droga ewakuacyjna. Podstawowa zasada, to konieczność dostarczenia informacji niezbędnych do ewakuacji z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym mogą pojawić się wątpliwości, co do kierunku ewakuacji, w takim miejscu powinien być widoczny znak ewakuacyjny.

Zobacz nasz katalog znaków.

Podstawowe zalecenia eksploatacyjne.

Znaki ewakuacyjne, podobnie jak inne oznakowania systemu fotoluminescencyjnego, powinny być usytuowane w stosunku do źródeł światła tak, by zapewniało to ich dostateczną luminancję (naświetlenie). Należy więc dążyć do umieszczania znaków fotoluminescencyjnych możliwie blisko źródeł światła.

Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczanie ich naprzeciwko źródeł światła. Unikać należy umieszczania znaków pod oświetleniem bocznym (ściennym) z uwagi na „ślizganie się” światła po powierzchni. Wymagane wymiary danego znaku ewakuacyjnego są uzależnione od odległości, z jakiej znak ten powinien być dostrzegany przez ewakuujących się ludzi.

 

Znaki te umieszczane są na ścianach jako:
naklejane – folie fotoluminescencyjne i płyty fotoluminescencyjne samoprzylepne, folie zwykłe, stosować na powierzchnie równe, odtłuszczone – należy unikać: powierzchni pylistych, malowanych farbą emulsyjną, porowatych, wygniatanych tapet, itp. (patrz pkt 7÷9)
przykręcane – płyty PCW fotoluminescencyjne i zwykłe,
przyklejane – płyty PCW fotoluminescencyjne i zwykłe za pomocą silikonów lub klejów nie wchodzących w reakcję negatywną z PCW
w oprawach aluminiowych (ramkach) lub podobnych – wszystkie rodzaje materiałów.

Znaki montować w miarę możliwości na wysokości ok. 150÷160 cm, od podłoża (odpowiadającej średniej wysokości normalnej linii środkowej widzenia) lub nad drogą ewakuacyjną (na wysokości co najmniej 200 cm), tam gdzie to jest możliwe prostopadle do kierunk u ruchu informowanych ludzi. Gdy ten ostatni warunek nie jest spełniony, znak musi mieć rozmiary dodatkowo powiększone (być większy).

Znaki ochrony ppoż. i technicznych środków ppoż. montować analogicznie z uwzględnieniem rozmieszczenia sprzętu.
   

Uwagi końcowe dla użytkownika.

1. Znaków nie zamontowanych nie wolno przechowywać (składować) powierzchniami zadrukowanymi do siebie.

2. Transportując znaki (szczególnie wykonane na płycie fotoluminescencyjnej i folii PCW) na miejsce przeznaczenia należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem się względem siebie lub przełożyć je papierem, aby unikać zarysowania powierzchni zadrukowanej.

3. Znaków nie stosować w obecności par substancji agresywnych, żrących (rozpuszczalniki, benzyny itp.) i innych substancji chemicznych działających na PCW, (w przypadku stosowania w tzw. warunkach uciążliwych, zachodzi konieczność częstszej wymiany znaków).

4. Unikać stosowania znaków na foliach samoprzylepnych w warunkach wysokich lub skrajnie zmiennych temperatur.

5. Stosując znaki w środowisku dużego zapylenia, należy je okresowo przecierać (myć). Aby uniknąć porysowania powierzchni – znaki myć na mokro z dodatkiem mydła lub podobnego środka.

6. Stosując znaki (wyroby) na materiałach samoprzylepnych nie należy ich naklejać na powierzchnie: mokre, pyliste, malowane farbą emulsyjną, porowate, wygniatane tapety, beton, surowe drewno itp.(w razie wątpliwości zalecane wykonanie 48 godzinnej próby).

7.Znaki samoprzylepne naklejać w temp. powyżej 7 stop. C.

8. Znaki z nadrukiem fotoluminescencyjnym wykonane na PCW i znaki „LUX” powierzchnie znaków mają zabezpieczone folią ochronną, którą należy usunąć po zamontowaniu znaków.

9. Nie stosowanie się do instrukcji i uwag końcowych, może powodować zniszczenie znaków, ich odpadanie, a w konsekwencji utratę  możliwości uznania reklamacji.

Informacja dotycząca znaku „Wyjście ewakuacyjne

Wymagane wymiary znaku ewakuacyjnego są uzależnione od odległości, z jakiej znak ten powinien być dostrzegany przez ewakujących się ludzi. Polska Norma PN-92/N-01256-02 określa wysokość liter i szerokość (rozumianą jako mniejszy wymiar) znaku „WYJŚCIE EWAKUACYJNE”, w zależności od odległości widzenia

Odległość widzenia
[m]
Wysokość liter wielkich
„WYJŚCIE” [mm]
Szerokość znaku
(mniejszy wymiar) [mm]
 do 20  50  200
 powyżej 20 do 40  75  300
 powyżej 40 do 60  100  400

 

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych reguluje Polska Norma PN-N-01256/5

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*