(Nie)bezpieczna gaśnica

9 marca 2015 Marek Beneda 0

Od kiedy wprowadzono w ochronie przeciwpożarowej nową klasyfi kację pożarów, rozszerzając ją o grupę pożarów F, wśród producentów gaśnic rozpoczął się komercyjny i technologiczny wyścig […]

Jak gasić budynki wiewielorodzinne

9 marca 2015 Marek Beneda 0

Jak gasić budynki wielorodzinne Wymagania ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do budynków wielorodzinnych średniowysokich (od pięciu do dziewięciu kondygnacji) wyraźnie rosną w porównaniu do wymagań dla […]

1 2